มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวทุนวิจัย/อบรม > การส่งข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563
การส่งข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563

News Date16 กันยายน 2561
ระเบียบ/ประกาศ และแบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด ของ แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563
LINK
เว็บไซต์เดิม