มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวมหาวิทยาลัย > มจพ. จัดงานนิทรรศการ "มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
มจพ. จัดงานนิทรรศการ "มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

News Date29 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ "มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีงาน Open House และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ 15-18 มีนาคม 2562
จัดแสดงผลงานวิชาการ  อาทิ Robotic & Automation, Energy/Storage, Nest Generration Vehicle, Medical/Aging, Agriculture, IT/Digital/Communication/Electronic เป็นต้น Open House จากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
วันที่ 19-20 มีนาคม 2562
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มีการเติบโตทางด้านวิชาการ มีนวัตกรรมผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียน การสอน และหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งถือเป็นความสำคัญอีกก้าวของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
 
เว็บไซต์เดิม