ขั้นตอนการตรวจสอบ ICIT Account
เพื่อเข้าใช้งานระบบประเมินการสอนอาจารย์ มจพ.
https://grade.icit.kmutnb.ac.th


นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป


ให้เปิดการใช้งาน ICIT Account ด้วยตนเองที่ https://account.kmutnb.ac.th จึงจะสามารถเข้าระบบการประเมินการสอนฯ ได้


นักศึกษารหัส 58 ลงมา ให้ดำเนินการดังนี้


(1) เข้าระบบงานทะเบียนนักศึกษา ได้ทางเว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th

img1

(2) หลังจาก Login จากหน้าเว็บไซต์ตามข้อ (1) แล้วจะปรากฏหน้าเว็บเพจดังนี้

- ให้คลิกปุ่ม "บัญชี Wifi" ซึ่งปรากฏอยู่บริเวณล่างสุดด้านซ้ายมือ

- ให้นำ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ไปใช้ในการโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานที่ระบบจัดการ ICIT Account https://account.kmutnb.ac.th

- เมื่อทำการโอนย้ายบัญชีผู้งานเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้าระบบการประเมินการสอนอาจารย์ได้

img1


** นักศึกษาท่านใด ลืมรหัสผ่านให้ติดต่อที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ **

** มจพ.กรุงเทพฯ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ **

** มจพ.ปราจีนฯ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารสิรินธร **

** มจพ.ระยอง ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารเรียนรวม **


เข้าสู่ระบบงานทะเบียนนักศึกษา คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบการจัดการ ICIT Account คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบประเมินการสอนอาจารย์ คลิกที่นี่