มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนา SCIN: International Workshop Systems and Computing Inspired by Nature
News Date01 กรกฎาคม 2565
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ University of Hagen ประเทศเยอรมนี ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ SCIN: International Workshop Systems and Computing Inspired by Nature ณ วิลล่าวิชชาลัย มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยสามารถส่งบทคัดย่อเพื่อรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565