มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. มจพ. จัดคอร์ส“Summer English Camp in London 4-26 April 2020”
News Date10 กันยายน 2562
หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร “Summer English Camp in London 4-26 April 2020” สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้าค่าย English Camp ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์ ในราคาเพียง 129,000 บาท รวมค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอื่นๆ ทั้งนี้ไม่รวม ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือโปรแกรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 081-001-0077 หรือ 099-2264264
E-mail lifelong.learn@cit.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว