ข่าวอบรม

1 ตุลาคม 2556

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

A1-1 ( วันอังคาร )      16.30-19.45               
A1-2 ( วัน
อังคาร )   16.30-19.45
A1-3 ( วัน
พฤหัสบดี )   16.30-19.45
A1-4 ( วันพฤหัสบดี )   16.30-19.45

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40คาบ)
ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2556 - 18 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
( ไม่รวมค่าหนังสือ ) 
ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5 
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00 -16.30

E-mail : panupong.chantawat@bangkok.goethe.org


สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก