ข่าวอบรม

5 ตุลาคม 2555

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

A1-1 ( กลุ่ม 1 วันอังคาร )     16.30-19.45              
A1-1 ( กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี )  16.30-19.45
A1-2 ( วันอังคาร )               16.30-19.45
A1-3 ( วันพฤหัสบดี )            16.30-19.45

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40คาบ)
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2556

 

ค่าลงทะเบียนเรียน 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
( ไม่รวมค่าหนังสือ )
ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 3
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00 -16.30

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก