ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2556

ความคืบหน้าการก่อสร้าง มจพ.วิทยาเขตระยอง

ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มจพ.วิทยาเขตระยอง กล่าวว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในภูมิภาคตะวันออก    ก่อสร้างบนที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท ในขณะนี้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอาคารเรียนรวม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2556 และมีแผนการย้ายจากสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ไปยัง มจพ.วิทยาเขตระยอง ประมาณเดือนมีนาคม 2557

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม , คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์  038-617958  เว็บไซต์    www.kmutnb.ac.th  หรือที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่  โทรศัพท์ 02-555-2000 หรือ www.admission .kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว 

 

 

ความคืบหน้าการก่อสร้าง มจพ.วิทยาเขตระยอง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก