ประกาศมหาวิทยาลัย

25 สิงหาคม 2558

ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
 ==>คลิกที่นี่<==   http://grs.planning.kmutnb.ac.th/

---------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มจพ.

!!! Congratulations !!!

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 1 - 19 กันยายน 2558

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-18.00 น.

วันเสาร์            เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม !!! 

 

ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก