ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ตุลาคม 2558

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ 

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TGDE) จัดอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ระยะเวลาในการอบรม (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเข้าอบรมสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง

กลุ่ม 1 เรียน  วันจันทร์และวันพุธ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

กลุ่ม 2 เรียน  วันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

กลุ่ม 3 เรียน  วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

ขอเชิญบุคลากร มจพ. เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิตยา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 ตึกสวนปาล์ม อาคาร 46
โทรศัพท์ 3536 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมเกิน 80% ของช่วงเวลาการอบรม จะได้รับสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษต่อจนครบ 1 ปี ฟรี!

 

 

ขวัญฤทัย ข่าว


คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก