ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์ 2560

มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560  ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบสร้างสวนป่าปฎิบัตธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th

กำหนดการทอดผ้าป่าประจำปี 2560 มีดังนี้

08.15 น.         ตั้งขบวนองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อนำไปวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ 

08.30 น.         เคลื่อนองค์ผ้าป่าสามัคคี 

09.30 น.         ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญ

10.00 น.         พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์

                   ถวายผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

                   ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                   พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

12.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

พัทธนันท์/ข่าว

มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก