ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มีนาคม 2560

อาจารย์ มจพ. คิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นทดสอบคูเมืองเทศบาลเชียงใหม่

อาจารย์ มจพ. คิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นทดสอบคูเมืองเทศบาลเชียงใหม่

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี   รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิสวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน  (TGGS)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า ได้คิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่น และร่วมเปิดตัวโครงการทดสอบคูเมืองน้ำใส ไร้กลิ่น โดยความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บริเวณคูเมืองด้านใน  ใกล้ตลาดประตูเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดน้ำคูเมืองที่ใช้เล่นน้ำในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ช่วงเมษายนนี้ เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากมจพ. ร่วมกับเทศบาลเชียงใหม่ ได้ทดสอบคูเมืองน้ำใสไร้กลิ่น หวังเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ปลอดภัย สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว เผยใช้สารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นทำปฏิกิริยา ไม่มีผลต่อมนุษย์-สัตว์น้ำ-สิ่งแวดล้อม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหนุนบำบัดน้ำคูเมือง-คลองแม่ข่า หวังผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกในอนาคต  

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การคิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่น  สารดังกล่าวเป็นผลงานการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในห้องทดลองเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยได้ทำการทดสอบผลกระทบในทุก ๆ ด้าน รวมถึงความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ สัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการส่งสารดังกล่าวให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ หรือไบโอเทค ทำการทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบออกมาว่า ไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม และร่างกายของมนุษย์การคิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นจะเป็นการทดสอบระหว่างน้ำคูเมือง แล้วใช้สารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่น จากการทดลองนำน้ำตัวอย่างมาใส่ภาชนะ แล้วคนน้ำเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี คนจนน้ำตกตะกอน โดยใช้เวลาตกตะกอน 1-2 นาที  กลิ่นน้ำที่ผ่านการบำบัดก็จะหายไป ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง  จากนั้นก็เปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่มาจากหลายแหล่ง ก่อนนำปลาเทลงโถแก้วเพื่อดูปฏิกิริยาสัตว์น้ำ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบดังกล่าว   จากการได้ทดสอบกับคูเมืองบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นจุดน้ำลึก กว้าง และน้ำเสียมากสุด จึงกั้นเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร ปริมาณน้ำ 3,500 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้สารเร่งตกตะกอนจำนวน 300 กิโลกรัม เพื่อทำปฏิกิริยาให้น้ำเสียตกตะกอน ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ซึ่งตะกอนดังกล่าวสามารถเป็นอาหารปลาและสัตว์น้ำได้ ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด มีต้นทุนผลิตสารดังกล่าว 100 กว่าบาท/กิโลกรัม ระยะเวลาของโครงการนี้  2 เดือน เบื้องต้นได้ทดลองบำบัดน้ำคูเมืองก่อน หากคุณภาพน้ำดีขึ้น จะใช้วิธีการดังกล่าวบำบัดน้ำรอบคูเมือง เพื่อใช้เล่นสาดน้ำสงกรานต์  พร้อมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว  ที่มีแหล่งน้ำสะอาด  ปลอดภัย  และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เล่นสงกรานต์ในปีนี้

ทั้งนี้ สารดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติหรือไบโอเทคแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์  สัตว์น้ำ  หรือสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  พร้อมกันนี้ยังได้รับทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต  อาจารย์ระพีพันธ์ กล่าวท้ายที่สุด

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

อาจารย์ มจพ. คิดค้นสารเร่งตกตะกอนและผงแร่กำจัดกลิ่นทดสอบคูเมืองเทศบาลเชียงใหม่

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก