ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มีนาคม 2560

มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ท่าน เพื่อแสดงความยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  โดยมีรายนามดังนี้

1.       ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ                 บุณยโสภณ                 

2.       ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ              อัครเอกฒาลิน             

3.       ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์               ทวนทอง                   

4.       ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย               เทียนทอง                  

5.       ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ                    สุคนธสุขกุล                

6.       ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์                 กุลธนปรีดา                

7.       ศาสตราจารย์ ดร.พานิช                 วุฒิพฤกษ์                  

8.       ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ                 เซี่ยงฉิน                    

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091

 

 

รุ่งนภา/ข่าว

มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก