ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2560

มจพ. ลงนามแสดงเจตจำนงและตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ความร่วมมือฯ กับ TU Chemnitz

วันที่ 27 มีนาคม 2560  เวลา 15.00 น. H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยานลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อจัดตั้งและเปิดสำนักงานศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทร์อัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กับ  Univ.-Prof. Dr.-Ing. Habil. Lothar Kroll, CEO of Merge Cluster of Excellence และ Director of Institute of Lightweight structures, TU Chemnitz, Germany   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ศิริเวทิน ประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต กล่าวต้อนรับ  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา ระหว่าง มจพ. และ TU Chemitz ให้เข้มแข็ง และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.  

เวลา 15.30 น. H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา KMUTNB – TU Chemnitz Collaborative Center for Lightweight Structures Technologies (LiST) ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัยภายในอาคารสำนักวิจัยฯ อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

 

 

รุ่งนภา/ข่าว

 

 

มจพ. ลงนามแสดงเจตจำนงและตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ความร่วมมือฯ กับ TU Chemnitz

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก