ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2560

มจพ. ร่วมกับ ทปอ. และบริษัทชั้นนำจัดสัมมนา “การบูรณาการระบบดิจิตัลเพื่อประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และบริษัท ศิริมีเดีย จำกัด บริษัท อะโดบี้ ซิสเต็มส์ (Adobe Systems) ขานรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่    ดิจิตัลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการระบบดิจิตัลเพื่อประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล จัดสัมมนา เรื่อง การบูรณาการระบบดิจิตัลเพื่อประเทศไทย 4.0 (Integrated Digital Ecosystem For Thailand 4.0) โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ร่วมงานสัมนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการทำงานความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเน้นการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การนำเอกสารลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการเพื่อให้การทำงานทั้งระบบเป็นดิจิตัลสมบูรณ์ (Absolute Digital) โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว  วิวัฒน์/ภาพ

 

 

มจพ. ร่วมกับ ทปอ. และบริษัทชั้นนำจัดสัมมนา “การบูรณาการระบบดิจิตัลเพื่อประเทศไทย 4.0”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก