ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มกราคม 2560

อาจารย์และนักศึกษา มจพ. เข้ารับพระราชทานรางวัลตำราดีเด่นและโล่พระราชทานนักศึกษาเรียนดี ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และนายณัฐวุฒิ ช่วยศรี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลตำราดีเด่นและโล่รางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง

 

อัมพร ข่าว /คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ภาพ


อาจารย์และนักศึกษา มจพ. เข้ารับพระราชทานรางวัลตำราดีเด่นและโล่พระราชทานนักศึกษาเรียนดี ประจำปี 2559

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก