ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มกราคม 2560

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้งกิจการหนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 40

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี การก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่ 40 หนังสือพิมพ์มติชน และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์   โดยมีนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

 

 

อัมพร / ข่าวและถ่ายภาพ

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้งกิจการหนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 40

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก