ข่าวประชาสัมพันธ์

6 กรกฏาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ “KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC)”

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดแข่งขันหุ่นยนต์ “KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC)” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด  “คิดเป็นทำเป็น” ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การที่เรียนรู้แล้วสามารถที่จะทำความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเป็นนักประดิษฐ์ เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่

1.       Sumo (Wrestling) Micro-Mechanism Robot (wired)

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ขนาดเล็ก (แบบมีสาย)

2.       Boastful Innovation

การแข่งขันประกวดเสนอผลงานบนเวที

         การแข่งขันครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเป็นนักประดิษฐ์ในหมู่เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ซึ่งเป็นแชมป์หุ่นยนต์โลก 7 สมัย 

         คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 8124 หรือดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมา

 

 

พัทธนันท์/ข่าว

ธัญญภรณ์/ข้อมูล

   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ “KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC)”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก