ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2560

มจพ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดประตูสู่บางซื่อ

มจพ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดประตูสู่บางซื่อ

 

สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บริการสารณสุข 19  พนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 กองทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม รณรงค์ล้างทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูสู่บางซื่อ” (Big Cleaning Day) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหน้า มจพ. ไปจนถึงสะพานคลองบางเขนใหม่ และสะพานลอยข้ามหน้ามหาวิทยาลัยให้สะอาดสวยงาม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย รับมอบต้นสักจาก น.ส.กุลจิรา  สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

 ข้อมูลข่าวและที่มา 

เขียนข่าว : บุกเบิก  แสงประทุม

ช่างภาพ  : สมเกษ  จันทร์นาม

บรรณาธิการ : รุ่งนภา  ยุทดร


 

มจพ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดประตูสู่บางซื่อ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก