ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มิถุนายน 2560

เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
              อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยมีอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่าง ผู้ก่อตั้งหอศิลป์คลังจัตุรัส แหล่งเรียนรู้ อาจารย์ชัชวาลย์ ลางดี แผนกก่อสร้างและงานไม้ และอาจารย์วิเวก อรุณรัตน์ แผนกช่างเซรามิก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อปรึกษาหารือดำเนินการปรับปรุง พัฒนาหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหาคม 2560” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

 

รุ่งนภา ยุทดร/ข่าว


เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก