ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2560

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก

เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดระบบเครือข่ายแกนหลัก

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.  เพื่อทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ข่าว - สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก