ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2560

นักศึกษาทีม Huppy.Space มจพ. คว้าทุนต่อยอดนักธุกิจ จาก สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ

นายจตุพร  หงษ์เวียง นักศึกษาทีม Huppy.Space (ฮัพพี่สเปซ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทนิสิตนักศึกษา เป็น 1 ใน 3 ทีมที่คว้ารางวัลทุนสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ จำนวนทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรม Demo Day  นำเสนอแนวคิดผลงานรอบ 9 ทีมสุดท้ายใน โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice)” ซึ่งจัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร CW Tower

อนึ่ง 9 ทีม ที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่ ทีมที่ 1 Beauty Click (เว็บไซต์หาช่างแต่งหน้าทำผม) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.Manchester และ ม.เกษตรศาสตร์ / ทีมที่ 2 Everysale (แอพรอคิวร้านอาหารบุฟเฟ่ต์) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 3 ZSAPCE (ระบบค้นหาและจองร้านกาแฟหรือร้านอาหาร) ประเภทนิสิตนักศึกษาจาก จากจุฬาลงกรณ์ฯ / ทีมที่ 4 PINTO (แอพบริการส่งอาหารกลางวันจากร้านดัง) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.รังสิต / ทีมที่ 5 WASH’S EASY (แอพเติมเงินออนไลน์เพื่อใช้ในการจ่ายค่าบริการซักผ้า) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 6 Worldrounding (แอพหาและจองห้องพัก) ประเภทนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน จาก ม.ศรีปทุม ม.ศรีนครินวิโรฒ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ทีมที่ 7 TESR (สอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Robot ผ่านสื่อออนไลน์) ประเภทนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ จากจุฬาลงกรณ์ฯ / ทีมที่ 8 Wonga (แอพทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / และทีมที่ 9 Huppy.Space (เว็บไซต์รวบรวมจุดรับพัสดุใกล้บ้าน) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ขวัญฤทัย ข่าว

นักศึกษาทีม Huppy.Space มจพ. คว้าทุนต่อยอดนักธุกิจ จาก สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก