ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กรกฏาคม 2560

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (National Broadcasting Services of Thailand) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบ้านราชาวดี (หญิง) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยมี ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

พัทธนันท์/ข่าว  

อัมพร/ภาพ

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก