ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฏาคม 2560

สำนักงานอธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สนอ. มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 50 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

รุ่งนภา/ข่าว   

สำนักงานอธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก