ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฏาคม 2560

อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีมข่าว 3 มิติ "รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์"

อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีมข่าว 3 มิติ รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว 3 มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  เกี่ยวกับรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คันแรกของประเทศไทย โครงการนี้ริเริ่มโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยของ มจพ. ได้นำองค์ความรู้จากนักวิทางด้านวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในการบำบัดน้ำเสียให้เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่ารถบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้จริง และสามารถนำน้ำที่ได้บำบัดแล้วมาใช้อุปโภคบริโภคได้ รถบำบัดน้ำเสียคันนี้สามารถเคลื่อนที่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียจากแหล่งชุมชน น้ำทิ้งจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาในการนำน้ำเน่าเสียมาบำบัดจากรถเคลื่อนที่แล้วนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างแท้จริง  โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมการถ่ายทำอย่างใกล้ชิด ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  

พัทธนันท์/ข่าว

พิสิษฐ์/ภาพ

 

อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษทีมข่าว 3 มิติ "รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์"

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก