ข่าวประชาสัมพันธ์

8 เมษายน 2560

มจพ.ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต “สัมผัสดนตรีพื้นเมืองคลาสสิกอย่างใกล้ชิด” จากประเทศจีน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แห่งประเทศจีน กำหนดจัดคอนเสิร์ต “สัมผัสดนตรีพื้นเมืองคลาสสิกอย่างใกล้ชิด” จากประเทศจีน ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

         วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ความเข้าใจอันดี และยกระดับคุณภาพชีวิตระหว่างกัน ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ที่จะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนชาวไทยและประชาคมกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมชมคอนเสิร์ต “สัมผัสดนตรีพื้นเมืองคลาสสิกอย่างใกล้ชิด” จากประเทศจีน ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   

          ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1023, 1026, 1032 ในวันและเวลาราชการ (ชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

                                                        กำหนดการ

 

เวลา  15.30 น. 

- ลงทะเบียน (บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์)

 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน - นักศึกษา

  และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์

เวลา 16.00 น.

 

- ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึก

 

- อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน กล่าวขอบคุณ

 

- รับชมการแสดงคอนเสิร์ต “สัมผัสดนตรีพื้นเมืองคลาสสิคอย่างใกล้ชิด” โดยวงดนตรี อี้จิ้ง

  จำนวน 9 บทเพลง

เวลา 17.30 น.

- ปิดงาน                                                             

 

รุ่งนภา/ข่าว

 

 

มจพ.ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต “สัมผัสดนตรีพื้นเมืองคลาสสิกอย่างใกล้ชิด” จากประเทศจีน

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก