ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2560

บรรยากาศคณะวิศวฯ จัดงานแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นศาสตราจารย์ คนที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นศาสตราจารย์ คนที่ 9 ของ มจพ.

ซี่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร.อรรถกร  เก่งพล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก รวมทั้งคณาจารย์ประจำภาควิชา ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าและบุคลากรร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

 

พัทธนันท์/ข่าว      สมเกษ-อัมพร/ภาพ

บรรยากาศคณะวิศวฯ จัดงานแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก