ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2561

มจพ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion (ฟรี!)

มจพ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion (ฟรี!)

          ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  มหาวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกัน และเป็นเกียรติแก่ Professor Alain Galerie นักวิจัยอาวุโส ผู้ซึ่งมีผลงานวิจัยที่สำคัญด้านการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงในปัจจุบัน งานวิจัยในสาขานี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิมและอุตสาหกรรมหลากหลายที่มีการใช้พลังงานความร้อน ยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ดร.ธำรงค์สิน  สิริพงษ์สกุล โทร. 090-008-4189

อัชนี/ข่าว  

พัทธนันท์/upload

 

มจพ. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion (ฟรี!)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก