ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มิถุนายน 2561

มจพ. ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2561

มจพ. ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างสวนป่าปฎิบัตธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1166, 2091, 1121 หรือ www.kmutnb.ac.th

กำหนดการทอดผ้าป่าประจำปี 2561 มีดังนี้ 

07.30 น.         ตั้งขบวนองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ มจพ.

07.45 น.        เคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อไปวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  

08.30 น.         ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญ

10.00 น.        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

11.00 น.         ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                    พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

12.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

พัทธนันท์/ข่าว 

 

มจพ. ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2561

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก