ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กรกฏาคม 2561

มจพ. จัดการประชุมสัมมนาด้านการกัดกร่อนด้วยความร้อนสูงโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ

มจพ. จัดการประชุมสัมมนาด้านการกัดกร่อนด้วยความร้อนสูงโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญ Mr.Vincent Drapeau, project coordinator for Scientific and Higher Education Cooperation ผู้แทนเอกอัครราชทูต จากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนา “Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          การประชุมสัมมนา Alain Galerie Symposium on High Temperature Corrosion นี้ นับเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการกัดกร่อนด้วยความร้อนสูงที่สำคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทย  โดยมีวิทยากรหลัก คือ Prof.Alain Galerie (SIMaP, University of Grenoble-Alpes, France) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ร่วมด้วยวิทยากรจากนานาชาติ อีก 9 ท่าน ดังนี้ Prof.Yves Wouters (University of Grenoble-Alpes, France), Assoc.Prof.Dr.Laurence Latu-Romain, (U. of Grenoble-Alpes, France), Assoc.Prof.Dr.Valerie Parry (University of Grenoble-Alpes, France), Prof.Sebastien Chevalier (U. of Bourgogne, France), Assoc.Prof.Dr.Shigenari Hayashi (Hokkaido University, Japan), Prof.Toshio Maruyama (Tokyo Institute of Technology, Japan), Mr.Tanapat Kaewmaneekul (PTT Maintenance and Engineering Ltd., Thailand), Ms.Tummaporn Tublaor (KMUTNB, Thailand) และ Assoc.Prof.Dr.Somrerk Chandra-ambhorn (KMUTNB, Thailand)

          โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้นอกจากบุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. แล้ว ยังได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งในด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม จากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรวมกว่า 100 คน อาทิ สจล. มทส. MTEC ปตท.  ซึ่ง มจพ. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนานี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ งานวิจัย การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านการกัดกร่อนของประเทศให้ไปสู่ระดับนาชาติต่อไป

กาญจนา/ข่าว 

ถนอม/ภาพ 

พัทธนันท์/Upload

 

มจพ. จัดการประชุมสัมมนาด้านการกัดกร่อนด้วยความร้อนสูงโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก