ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กรกฏาคม 2561

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 30 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (National Broadcasting Services of Thailand) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว  

อัมพร/ภาพ 

 

 

มจพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก