ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กันยายน 2561

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (TNN ช่อง16) ก้าวสู่ปีที่ 11

มจพ.แสดงความยินดีวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น(TNNช่อง16)ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 

 นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีครบ 1 ทศวรรษ ก้าวสู่ปีที่ 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (TNN ช่อง16) โดยมีคณะผู้บริหารสถานี คุณองอาจ ประภากมล Managing Director และคุณทินกร ทองวรรณ บรรณาธิการอำนวยการ ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้า พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน ณ อาคารทิปโก้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

กรรทวรรณ/ภาพ 

มจพ. แสดงความยินดีวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (TNN ช่อง16) ก้าวสู่ปีที่ 11

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก