ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2561

มจพ. รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561)

มจพ. รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2560 (พ.ศ.2561) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 5,200 ราย โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) 

          วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561–วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

          วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)  

          วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00-18.00 น.

วันพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 

       วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 06.00-18.00 น. (ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1630 - 1633, กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ต่อ  1121, 1166, 2091 

พัทธนันท์/ข่าว

 

มจพ. รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก