ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2561

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1 / A1-2 / A1.3

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1 / A1-2 / A1.3

เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  16.30 น.-19.45 น. 

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40 คาบ)

ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

(ไม่รวมค่าหนังสือค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561

สมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานเกอเธ่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.30 น.-17.00 น.

โทร. 086-7982049 

E-mail panupong.chantawat@bangkok.goethe.org

พัทธนันท์/ข่าว

 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1 / A1-2 / A1.3

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก