ข่าวสมัครงาน

25 มกราคม 2556

มจพ.ระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษ   ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ตำแหน่งพนักงานบริการ

1.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกาปีที่ 4 (ป.4) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกาปีที่ 6 (ป.6)

2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา ชุด

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ชุด

- ใบส.ด.9 หรือส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว รูป 
       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (อาคารA)  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง   โทร .0-3816-7956,  0-3816-7958 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556  ในวันและเวลาราชการ


ปราการ  ข่าว

มจพ.ระยอง รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก