ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2556

มจพ.ร่วมแถลงข่าว"ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน"

รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขัน เลขานุการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแถลงข่าว"ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน" เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันหุ่นยนต์บินขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า "ภารกิจ ท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน" Thai Aerial Mission Engineering Challenge  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  พหลโยธิน โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้าง ทักษะและพัฒนาศักยภาพแก้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้สามารถคิดค้นประดิษฐ์ สร้างอากาศยานแบบปีกหมุน ที่มีทั้งการขับเคลื่อนด้วยผู้ควบคุมระยะ  สืบเนื่องจาก สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการ สนับสนุนของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานีวิทยุ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)   ทั้งนี้นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบเงินจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ  โดยมี พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ และดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสนับสนุน

การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ "ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน" เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้ การปฏิบัติจริงและได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องบินและอากาศยายอัตโนมัติ  การแข่งขันดังกล่าวยังสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษาสามารถพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์บินไร้คนขับ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่อากาศยานไร้คนต่อไป 

 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

มจพ.ร่วมแถลงข่าว"ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน"

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก