ประกาศมหาวิทยาลัย

21 พฤษภาคม 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่  

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก