ข่าวอบรม

5 มิถุนายน 2556

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

A1-1 ( กลุ่ม 1 วันอังคาร )      16.30-20.00              
A1-1 ( กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี )   16.30-20.00
A1-2 ( วันอังคาร )                16.30-20.00
A1-3 ( วันพฤหัสบดี )             16.30-20.00

เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40คาบ)
ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2556

 

 

ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
( ไม่รวมค่าหนังสือ )
ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556
โดยสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกอเธ่ อาคาร TGGS ชั้น 5
ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี 14.00 -16.30

E-mail : panupong.chantawat@bangkok.goethe.org


สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก