ประกาศมหาวิทยาลัย

24 ธันวาคม 2555

ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มจพ.

!!! Congratulations !!!

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 1 - 29 กันยายน 2555

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-18.00 น.

วันเสาร์            เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

 

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------

** หมายเหตุ **
 การปรับปรุงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่น ปีการศึกษา 2554

  ขอให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการหางานทำของท่าน
  ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2556 โดยให้ดำเนินการดังนี้
     1.) เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบภาวะการหางานทำของบัณฑิต ( http://grs.planning.kmutnb.ac.th )
     2.) Login เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน

** ประกาศ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 24 มกราคม 2555

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โทร.02-555-2000 ต่อ 1633

02-586-9010 , 02-913-2615

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก