หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพัก ณ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสัทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพัก ณ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสัทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพัก ณ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสัทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก