หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

 โดยกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561

(ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก