มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิดีโอเกี่ยวกับ มจพ.
ยานใต้น้ำไร้คนขับ(UUV) เพื่อตรวจสอบการแตกรั่ว"