มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
logo_kmutnb-(6).png

ตราประจำมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
 
color_kmutnb.png

สีประจำมหาวิทยาลัย

"สีแดงหมากสุก" เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

RGB  = #AC3520
CMYK = 5%, 85%, 85%, 30%
Emblem_3.jpg

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

"ต้นประดู่แดง" เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุกซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 

หนังสือ 65 ปี มจพ.