มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ
News Date01 พฤศจิกายน 2564
     คณาจารย์ของ มจพ. ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอีเมล research.net@stri.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ ได้ที่ http://bit.ly/301w77a หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ติดต่อสอบถามข้อมูล:
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1506, 1513, 1514
Email: research.net@stri.kmutnb.ac.th
Line Official: https://lin.ee/U6iW5Q2
Facebook inbox: m.me/KMUTNBSTRI