มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ Eursia Higher Education Summit - EURIE 2023
News Date06 มกราคม 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการและการประชุม Eursia Higher Education Summit - EURIE 2023 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคส่วนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภูมิภาคยูเรเซีย