มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ BUIRC จัดกิจกรรมวันที่ 25 พ.ย. 65
News Date03 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ BUIRC โดยมหาวิทยาลัย Botho University โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565