มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาทางวิชาการ VDW Technology Symposium Thailand 2022
News Date13 กันยายน 2565
หอการค้าเยอรมัน-ไทยขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 
VDW Technology Symposium Thailand 2022
"Innovations in Production Technology - Machine Tools from Germany"
On September 28, 2022 at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
At Surasak 1 Room (11th Floor)
Time: 09:00h – 16:50h 
 
Link for registration: https://app.glueup.com/event/59225/