มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาออนไลน์ EnVision E-Talk Series: Technology Innovation and Investment in the New Normal of Covid-19
News Date08 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาออนไลน์ EnVision E-Talk Series: Technology Innovation and Investment in the New Normal of Covid-19