มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนา GTRA & PMUC Seminar จัดกิจกรรม 26 ก.ย. 65
News Date23 กันยายน 2565

GTRA & PMUC Seminar

 

Funding possibility for collaboration in research, development and technology
localization for Thai railway industry

Hosted by TGGS, KMUTNB

Date & Time:

📆 Wednesday, 28 September 2022
🕐 13:00-15:00 (UTC+7) Bangkok Local Time

Venue:

– On-site: Aachen Conference Room, 3th Floor, TGGS Building, KMUTNB
– Online: Microsoft Team

 

Scan QR Code for Registration
or Click this link ➡➡ https://bit.ly/3xoZ9zx

 

Schedule:

13:00               Opening remark

by Assoc. Prof. Dr. Weerasak Udomkitdecha Chairman of Future Mobility, Robotics and Automation Program Board (PMUC)
&  Mr. Johannes Kerner, Counsellor, German Embassy Bangkok

13:10               Project : Development of air brake component

By  Assoc. Prof. Dr. Anan Suebsomran, KMUTNB
& Ms. Natthakarn Hoonthong, Kanit Industry

13:40               Project : Light Rail Car Prototype: Khon Kaen Initiative

By Dr.Paiwan Kerdtuad, RMUTI & Representative Chotavee

14:10               Funding possibility

by PMUC by Dr. Thanakarn Wongdeethai, Mr. Nakorn Chantasorn, Assoc. Prof. Dr. Werachet Khan-ngern,
Future Mobility, Robotics and Automation Program Board (PMUC)

14:40              Questions and Discussions

15:00              Closure