มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ Regional Industry Networking Conference (RINC) 2021 (หมดเขตลงทะเบียน 12 พ.ย. 64)
News Date09 พฤศจิกายน 2564
Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จะจัดงานประชุม Regional Industry Networking Conference (RINC) 2021 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้สนใจสมารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ต่อไปนี้

https://www.boschsecurity.com/sg/en/news/events/building-the-future-of-aiot/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)